ABOUT

US

Sugar Free Communication Co.,Ltd.

        บริษัท ชูการ์ฟรี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2020 ด้วยความตั้งใจสร้างสรรค์การสื่อสารที่มีอิทธิพลเชิงสร้างสรรค์ต่อพฤติกรรมและจิตใจของผู้คนในสามด้านหลัก Like Love Loyalty ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในแวดวงประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมาอย่างยาวนาน จากยุคการทำประชาสัมพันธ์หรือการตลาดแบบดั้งเดิม เปลี่ยนถ่ายมาสู่ยุคดิจิทัล นับเป็นความท้าทายและการปรับตัวครั้งสำคัญ บนคำถามที่ว่าเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร จากการทำงานในช่วงรอยต่อของยุค เราพบว่าหัวใจสำคัญของการสื่อสารอยู่ที่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณค่า ตลอดจนการเลือก และ บริหาร key message  ผสานการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ สอดคล้อง เข้าใจสื่อ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ ช่องทางการสื่อสารในทุกแพลตฟอร์ม รวมไปถึงมีวิธีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพนำมาต่อยอดเพื่อการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์และสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ได้ในระยะยาว

        ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในก้าวต่อไปของการทำงานและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและภาคธุรกิจของไทยจึงก่อตั้ง บริษัท ชูการ์ฟรี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขึ้นเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ความต้องการที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

        “หลงใหลการสื่อสารทุกรูปแบบ สร้างโอกาสและความภูมิใจใหม่ๆ อยู่เสมอ สนุกกับการแก้ปัญหา”

น้ำผึ้ง บัวเจริญ
MD and Founder

WHAT

WE DO

PR & CONTENT

สร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ แคมเปญด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและการสื่อสาร ตามเป้าหมายองค์กร อย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์

CRISIS COMMUNICATIONS

บริหารจัดการด้านการสื่อสาร ด้านกลยุทธ์ อบรมภายในองค์กร บริหารจัดการประเด็นการสื่อสาร รวมถึงการติดตามสถานการณ์ (Monitoring) ของแบรนด์

DIGITAL MARKETING

ทำเว็บไซต์ / โปรโมทเว็บไซต์และทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ Social Network (Facebook, IG, Line@) / Search Engine (Google) /Google ADS (Google Adwords)

WE ARE READY TO HELP YOU

``สร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ แคมเปญด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และการสื่อสาร ตามเป้าหมายองค์กร อย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์``

CONTACT

US

ให้เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้คุณ

เรามั่นใจว่าทีมงานของเราเป็นทีมที่มีกลุ่มคนที่มากด้วยประสบการณ์ การทำงานมาอย่างยาวนานและมีความทุ่มเทกับการสร้างผลงาน มองหาทุกโอกาสเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล

092 6596994
contact@sugarfreecommunication.co.th

 

ที่อยู่

88/69 ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ